Oščadnica 1715

Súpis daňovníkov z roku 1715 bol prvým celouhorským súpisom obyvateľstva. Zaznamenané boli žiaľ len hlavy rodín podliehajúcich zdaneniu. Nešlo teda o kompletný súpis obyvateľov.

Obyvatelia v tejto obci:

Jacobus Mravecz; Thomas Szulgan; Josephus Szulygan; Franciscus Zlajec; Jacobus Niklusz; Andreas Sevczik; Mathias Sulgány; Michael Kotlinar; Georgius Knopik; Jacobus Knopik; Andreas Révaj; Jacobus Révaj; Paulus Révaj; Nicolaus Révaj; Simon Knopik; Jacobus Qvasznovszkj; Georgius Sulygan; Jacobus Sulygan; Andreas Pennya; Georgius Baranyov; Simon Szirek; Simon Kucsak; Andreas Kucsak; Paulus Penyar; Joannes Penyar; Casimir Masznicza; Joannes Czambor; Gasparus Spalek; Andreas Sevcsik; Jacobus Mruszcsak; Joahim Maszarcik; Jacobus Sevcsik; Michael Sevcsik; Valentinus Zelenka; Andreas Kozak; Blasius Kozak; Bartholomeus Kozak; Sophia Kozak; Mathias Mruszcsak; Paulus Szkutlicsa; Christophorus Vigriszcsak; Joannes Vigriszcsak; Paulus Maj; Sebastianus Vvaligusa; Jacobus Honek; Michael Kuharcsik; Georgius Moszorak; Franciscus Révaj; Albertus Pajzura; Thomas Polyak; Joannes Blahuta; Jacobus Kopacsák; Joannes Jendriszak; Paulus Qvasznovszkj; Christophorus Kotrisz; Jacobus Ondriszak; Mathias Ondriszak; Andreas Ondriszak; Georgius Gavel; Mathias Gavel; Thomas Gavel; Joannes Flasztyak; Michael Margus; Georgius Margus; Joannes Gelyatko; Jacobus Gergasok; Mathias Drobnjak; Blasius Gelasek; Josephus Didek; Gasparus Didek alias Kotrisz; Georgius Ukalek; Georgius Batorek; Georgius Wresty; Mathias Kercsak; Martinus Kercsak; Joannes Kercsak; Georgius Svanczar

 

Zdroj: MOL

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *