Metácia Budatínskeho panstva 1438

Budatínsky hrad

Autorka prekladu: Mgr. Erika Kučáková

Con. de Thurocz metales dominii Budethin, iussu regis Alberti, conscribit. A. 1438.

Stephanus divina providentia Praepositus Monasterii Beatae Mariae Virginis de Thurócz, locique ejusdem Conventus Salutem in Christo vero salutis largitore. Ne gestarum rerum humanae imperfectionis tollat oblivio memoriam, solertia adinvenit peritorum, ut ea, quae aguntur in tempore, patrocinio roborentur litterali. Proinde ad universorum notitiam harum serie volumus peruenire. Quod cum nos litteras Serenissimi Principis Domini Alberti Dei gratia Regis Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Austriaeque et Styriae Ducis, nec non Marchionis Moraviae Domini nostri naturaliter Colendissimi, Reambulatorias, pro parte Georgii de Hatna, ac Ladislai Pan, Casparis et alterius Georgii filiorum eiusdem nobis praesentatas, summo receperimus cum honore hunc tenorem continentes: Albertus Dei Gratia Rex Hungariae, Dalmatiae, Croatiae etc. Austriaeque et Styriae Dux, nec non Marchio Moraviae, fidelibus nostris Conventui Ecclesiae de Thúrócz, Salutem et gratiam. Dicitur nobis in personis Georgy de Hatna, ac Ladislai Pan, Casparis et alterius Georgii filiorum ejusdem. Quomodo quaedam Possessiones ipsorum Budetin, Hlumecz, Urannye, Dubie, Nowe Mesto, Leskovecz, Lehotka, Nyeslusse, Powrina, Radnole, Brodno, Zadubnie, et Maly Budetin,

ad antefatam Possessionem Budetin pertinentes in Comitatu Trinciniensi existentes apud 171manus eorum pacifice habitae legitima Reambulatione, et metarum erectione plurimum indigerent; super quo fidelitati vestrae firmiter praecipiendo mandamus, quatenus vestrum mittatis hominem pro Testimonio fide dignum, quo praesente Caspar vel Andreas de Szlopna neue Ladislaus Mayus, an Georgius de Vassanfalua aliis absentibus homo noster ad facies praescriptarum possessionum vicinis et Commetaneis earundem universis inibi legitime convocatis, et praesentibus accedendo, reambulet easdem per suas veras metas, et antiquas, novas iuxta veteres in locis, necessariis erigendo, perambulatasque et ab aliorum Juribus possessionariis metarum separatas et distinctas relinquat praefatis Georgio, Ladislao et aliis supradictis, jure ipsis incumbente perpetuo possidendas si non fuerit contradictum. Contradictores vero si qui fuerint, evocet ipsos contra memoratos exponentes Nostram in praesentiam ad Terminum competentem, rationem contradictionis eorundem reddituros. Et post haec huiusmodi Possessionariae Reambulationis et metarum erectionis seriem cum cursibus metarum inibi erigendarum, ac Contradictorum et Evocatorum, si qui fuerint, vicinorumque et commetaneorum, qui praedictis Reambulationi et metarum erectioni intererunt nominibus ac Termino assignato nobis fideliter rescribatis. Datum Budae feria sexta proxima post festum annunciationis Beatae Mariae Virginis gloriosae anno Domini Millesimo quadringentesimo trigesimo octauo. Nos itaque mandatis Regiae celsitudinis ad plenum obedire cupientes, ut tenemur, una cum praefato Ladislao Mayus de Wasanfalu homine suae Serenitatis, nostrum hominem videlicet Religiosum virum fratrem Paulum Sacerdotem, ordinis nostri 172unum scilicet ex nobis praemissa mandata Suae Sublimitatis exequenda nostro pro Testimonio transmisimus fidedignum. Qui quidem Regius et noster homines demum ad nos reversi exinde, nobis consona voce retulerunt. Quod ipsi Sabbatho proximo ante Ramos palmarum et alys diebus ad id aptis et sufficientibus ad facies praescriptarum Possessionum Budetin, Hlumecz, Wrannye, Dubie, Nowe Mesto, Lieszkowacz, Lehotka, Nyeslusse, Powina, Radole, Brodno, Zadubnie, et Maly Budetin appellatas, in Comitatu, prout praemissum est Trenchiniensi existentes, vicinis et commetanis earundem, videlicet Joanne filio Márk de Swedernik, Ladislao dicto Czuczkan de Rudina, Georgio filio Nicolai de Pasanfalu, Nicolao filio Joannis de Virpha, Ladislao de Oblazowo, et Jacobo filio Bartholomaei de Bresk legitime inibi conuocatis, ac ipsis praesentibus accedendo reambulassent easdemque per universas ipsarum metas, et antiquas, novas iuxta veteres in locis opportunis erexissent, ac ab aliorum Juribus Possessionariis separassent. Cuius quidem metarum separationis et Erectionis Prima meta inciperet a plaga orientali, ubi Rivulus Teplicza intrat in Fluvium Vágh circa quendam pontem lapideum, et distinguerentur metae possessionis Budetin a Possessione Teplicza, inde hinc tendit et revertitur ad orientem, curritque per quandam viam iuxta ipsum fluvium Vágh, quae ducit ad Zilina, ubi continuantur metae ipsius Zilina, et ibi metam Terream exexissent, inde tunc angulatur ad Plagam occidentalem, et vadit infra ad fluvium Vágh, ubi est profunditas Okrut vocata. descendendoque per ipsum fluvium Vágh, pervenit ad terras praedictae possessionis Hlumech, ex parte Divinka, et exit de ipso fluvio Vágh, contra 173montem Prasznicze vocatum, et ascendit ad unum lacum, inde pervenit ad quendam fontem, ubi metam terream cumulassent, quae separat Hlumecz a Divinka, inde ascendit ad unum Bercz Prasznicze nuncupatum, ad plagam Septemtrionalem tendendo per verticem ipsius Bercz in bono spatio, et intrat quandam vallem, ubi metam terream cumulassent. Inde ascendit ad verticem montis, ubi continentur Sylvae Hlumecz, ex parte Lelnisko ubi sub arbore hrab vocata metam Terram praeparassent. Inde pervenit ad Terram Hrenczin, ubi metam terream elevassent, quae separat Hlumecz a parte Lalinka. Deinde currit per quendam Mezde, ad montem Dubowa Luka vocatum, tendendo continuo ad septemtrionem, et venit ad alium montem Petrasova hora dictum, tendendo ad eandem plagam in magno spatio, et pervenit ad Rubetum Wranszky Lucz appellatum, ubi metam Terream collocassent. Inde tendit semper ad eandem plagam, et pervenit ad unam metam Terream in novo cumulatam, quae separat Possessionem Wranye a dicta Lelinka. Inde vadit na ptaczy wrch, et descendit ad unam parvam vallem, et declinat ad occidentem, et transit iuxta terras Lelnika, et pervenit ad prata oppidi Zilina. Inde flectitur ad septemtrionalem ad unum parvum montem contingendo dictis pratis de Zilina. Inde venit ad prata Possessionis Rudina, inde revertitur ad orientem in fine montis Rochova Hora. Inde declinat ad meridiem, et per viam revertitur ad orientem, descendendo per viam inter Terras Uranye et Rudina, ubi metam terream erexissent, inde venit ad fontem Drenowa Sztudnicze, pro signo metali deputatum. Inde descendendo peruenit ad alium fontem Nawranowinye dictum, et intrat quendam 174profundum fluvium, sive rivulum, descenditque per ipsum rivulum, angulatur modicum ad meridiem, et revertitur ad orientem, et pervenit ad lacum Maczidla vocatum, ubi metam terream fecissent, inter Brodnya et Rudina, et reflectitur ad Septemtrionem per eundem Lacum, intrat in fluvium Kiszucze, ubi metam elevassent terream, ascendendoque ipsum fluvium Kiszucze, peruenit ad possessionem Oskrda nominatam, et revertitur ad occidentem per Rivulum Rudinszka Reka, venit ad viam publicam, quae ducit ad Nowe Mesto, et ibi metam cumulassent terream, quae separat eandem Nove Mesto a possessione Rudina. Inde declinat ad Septemtrionem, per viam currendo, venit ad aquam Nyesluska Reka vocatam, inde revertitur ad occidentem ascendendo contra meatum aque eiusdem, inter ipsas Nowe Mesto et Dubye a parte Rudina, et exit contra holy diel, et declinat ad meridiem, et ibi praeparassent metam Terream, inter Nyeslusse et Rudina, inde ascendit ad verticem montis holy Wrch vocati, inde reflectitur ad occidentem, et venit ad 2-dum montem, ubi in vertice haberetur Abies magna- inde tendit ad meridiem, et cadit ad aquam Rudinszka Reka, ubi metam terream sublevassent, contra Krchnin Potok; et ascendit per ipsam aquam usque ad caput eiusdem. Inde declinat ad Septemtrionem, et intrat aquam Dluhá Réka vocatam et pertransit fluvium Kiszucze, et venit ad aquam Predmier, et venit ad Caput eiusdem, inde flectitur ad orientem, et vadit verticem montis usque ad locum na wyrhelesnemu eundo ipsum verticem Wrchny Lossow, inde venit ad Caput Czetcze, inde transit hranuzny, et pervenit ad Caput Bisztricze, inde tendit na Wrchlotisze, et reflectitur ad meridiem, et 175transit ad Nasczeny, ad eandem plagam transit Radolszka Reka, et ascendit ad locum Bukovy Diel in Nawreten per verticem montis ad Rivulum Belipotok; et separat metas Radolie a parte Oskenda; inde revertitur ad occidentem, et transit per ipsum rivulum usque ad fluvium Kiszucze, et descendit per ipsum fluvium Kiszucze ad meridiem, et exit tendendo ad orientem, ubi est meta Terrea, quae separat Brodne ex parte Oskenda. Inde ascendit ad verticem Vreten, et angulatur meta ad meridiem, et desendit in quandam piscinam, et vadit in latere cuiusdam montis Broden, usque ad terras arabiles, et ibi metam Terream cumulassent, quae separat Brodna a Jeszenicze, inde venit ad unam viam Naholuczow. Inde vadit et venit ad metam Terream in novo erectam et separantem Brodna a parte Sznesznicze, et parum descendit sub Kossutowé, et ibi habetur meta terrea, inde vadit in parvo spatio na Zaprewetry, ana Dubku, ubi terream metam erexissent; inde transit verticem na Zepewrattye et Nadubku, tendendo ad orientem, et venit ad metam terream, et declinat ad meridiem, et vadit na Zabukowynu, et ibi metam Terream praeparassent. Et ibi terminarentur metae ex parte Sznesznicze, et inde transit ad montem, et descendit ad meridiem, et pervenit ad terras arabiles ubi fecissent metam terream, quae separat Zadubnye, et consignatur Pratis Possessionis Teplicza, et vadit ad verticem Bistrinye, descendendo ad meridiem, ubi terream metam erexissent, quae separat Zadubnye a parte Teplicza, inde procedit ad verticem Duben, ad occidentem declinando currit continue ipsum verticem Duben, et pervenit ad metam terream, separantem Budetin a Teplicza in fluvium Vágh, circa praedictum montem lapideum, ubi incipit, et ibi terminatur. Juxta quarum quidem metarum separationem et distinctionem praenominatae possessionis, eiusdem Georgio de Hatna ac Ladislao Pán, Caspar, et alteri Georgio filys eiusdem reliquissent. Jure ipsis incumbente perpetuo possidendas, tenendas, pariter et habendas, nullo penitus ipsis contradictore in praemissis apparente. In cuius rei memoriam Praesentes Literas nostras Privilegiales, pendentis et authentici sigilli nostri munimine roboratas, duximus conferendas, annotatis Georgio, Ladislao Pan, Caspar, et alteri Georgio ipsorumque haeredibus universis ad Cautelam perennales. Datum Quindecimo die, Diei Reambulationis, et metarum Erectionis, praemisso Anno Domini Millesimo quadringentesimo Trigesimo octavo supradicto.

 

 

Konvent z Turca na príkaz kráľa Alberta spisuje hranice panstva Budatín. V roku 1438.

Štefan, z božej prozreteľnosti predstavený kláštora svätej panny Márie z Turca a konvent toho istého miesta posiela pozdrav v Kristovi, pravom darcovi spásy. Aby zabudnutie z ľudskej nedokonalosti neodnieslo spomienku na udalosti, objavila sa múdrosť skúsených, aby tie veci, ktoré sa v čase dejú, boli upevňované písomnou pomocou. Preto chceme usporiadaním týchto dať na vedomie všetkých, že sme s najvyššou úctou prijali nám predložené reambulačné listiny najjasnejšieho pána kráľa Albrechta, z božej milosti kráľa Uhorska, Dalmácie, Chorvátska, vojvodu Rakúska a Štajerska a tiež nášho prirodzene najváženejšieho pána moravského markgrófa, v zastúpení Juraja z Hatného a tiež Ladislava Pána, Gašpara a druhého z jeho synov Juraja, obsahujúce toto znenie: Albrecht, z Božej milosti kráľ Uhorska, Dalmácie, Chorvátska atď., vojvoda Rakúska a Štajerska a tiež moravský markgróf posiela pozdrav a milosť našim verným cirkevného konventu z Turca. Juraj z Hatného a tiež Ladislav Pán, Gašpar a druhý z jeho synov Juraj nám osobne hovoria, že akési ich majetky Budatín, Chlmec, Vranie, Dubie, /Kysucké/ Nové Mesto, /Kysucký/ Lieskovec, /Budatínska/ Lehota, Nesluša, Povina, Radoľa, Brodno, Zádubie a Malý Budatín patriace k vyššie uvedenému majetku Budatín v Trenčianskej župe v ich rukách  obývané v mieri, nemajú zákonnú obhliadku a stanovené viaceré hraničné medzníky: preto vašej vernosti nariadením pevne ukladáme, aby ste poslali vášho človeka ako dôveryhodného svedka, v prítomnosti ktorého Gašpar alebo Andrej zo Slopnej a inak Ladislav Mojš či Juraj z Mojša v neprítomnosti ostatných náš človek, pristúpil k spomínaným majetkom s celým blízkym okolím a susedmi na hraniciach podľa zákona tam zvolaných a zúčastnených a nanovo ich vymeral skrz jeho skutočné a starobylé hranice a nové vedľa starých v potrebných miestach zriadil a premerané a od vlastníckych práv iných oddelené a stanovené zanechá uvedeným Jurajovi, Ladislavovi a iným vyššie spomenutým s prihliadnutím na ich právo trvalého vlastníctva, ak by nebola námietka. Ak by boli odporcovia, predvolá ich proti spomenutým v našej prítomnosti do stanoveného termínu, aby uviedli dôvod ich námietky. A po tomto usporiadaní majetkovej reambulácie a stanovenia medzníkov so smerom hraníc tam vytýčených a tiež s uvedenými menami odporcov a predvolaných, ak by nejakí boli, a  blízkeho okolia a susedov na hraniciach, ktorí sa zúčastnia reambulácie a stanovenia hraníc a do určeného termínu nám verne odpíšu. Dané v Budíne posledný piatok po sviatku slávneho zvestovania svätej panny Márie v roku Pána 1438. A tak my v túžbe plne poslúchnuť nariadenia kráľovskej výsosti ako máme, vedno s uvedeným človekom jeho jasnosti, Ladislavom Mojšom z Mojša, poslali sme nášho človeka, totiž ctihodného muža brata Pavla, kňaza našej rehole, totiž ako jedného dôveryhodného svedka z nás podľa spomínaných nariadení jeho jasnosti. Potom ako sa kráľovský človek a naši ľudia odtiaľ vrátili k nám, nám zhodne oznámili. Že samotní najbližšiu sobotu pred kvetnou nedeľou a v iných dňoch k tomu vhodných a nasledujúcich, pristúpili k spomenutým majetkom nazývaným Budatín, Chlmec, Vranie, Dubie, Nové Mesto, Lieskovec, Lehota, Nesluša, Povina, Radoľa, Brodno, Zádubie a Malý Budatín, ktoré sú, ako bolo spomenuté, v trenčianskej župe, s ich okolím a susedmi na hraniciach, totiž s Jánom, synom Mareka so Svederníka, Ladislavom nazývaným Čučkan z Rudiny, Jurajom, synom Mikuláša z Mojša, Mikulášom, synom Jána z Virpha, Ladislavom z Oblazova a s Jakubom, synom Bartolomeja z Bresk zákonite tam zvolaných a  so samotnými prítomnými ich reambulovali  skrz ich všetky starobylé medzníky a nové vedľa starých na vhodných miestach vytýčili a tiež oddelili od vlastníckych práv iných. Prvý medzník, ktorý oddeľuje a stanovuje hranice, začína z východnej strany, kde potok Teplica vstupuje do rieky Váh okolo akéhosi kamenného mosta a kde sú rozdelené hranice majetku Budatín od majetku Teplica, odtiaľ potom mieri a obracia sa na východ a ubieha po akejsi ceste vedľa samotnej rieky Váh, ktorá vedie k Žiline, kde sa spájajú hranice samotnej Žiliny a tam postavili hraničný medzník, odtiaľ potom sa otáča na západnú stranu a ide dole k rieke Váh, kde je hlbina nazývaná Okrut a zostupovaním po samotnej rieke Váh prichádza k územiam spomenutého majetku Chlmec z časti Divinka a vychádza zo samotnej rieky Váh oproti vrchu nazývanému Prašnice a vystupuje k jednému jazeru, odtiaľ prichádza k akémusi prameňu, kde navŕšili hraničný medzník, ktorý oddeľuje Chlmec od Divinky, potom vystupuje k jednému vrchu nazývanému Prašnice na severnú stranu smerom cez vrchol samotnej hory na dobrej ceste a vstupuje do akéhosi údolia, kde navŕšili hraničný medzník. Potom vychádza na vrchol hory, kde sa spájajú lesy Chlmec z časti Lalinek, kde pod stromom nazývanom hrab zhotovili hraničný medzník. Odtiaľ prichádza k územiu Hrenczin, kde vyznačili hraničný medzník, ktorý oddeľuje Chlmec od časti Lalinek. Potom ubieha cez akési Mezde k vrchu nazývanému Dubová Lúka, pokračuje smerom na sever a prichádza k inému vrchu nazývanému Petrášova hora, pokračuje tým istým smerom na veľkej ceste a prichádza na pastvinu nazývanú Vranská lúka, kde umiestnili hraničný medzník. Potom mieri stále na tú istú stranu a prichádza k jednému hraničnému medzníku nanovo navŕšenému, ktorý oddeľuje majetok Vranie od spomenutého Lalineku. Potom ide na Vtáčí vrch a zostupuje k jednému malému údoliu a obracia sa na západ, prechádza vedľa územia Lalinek a prichádza na lúky mesta Žilina. Potom sa obracia na sever k jednému malému vrchu, ktorý hraničí s menovanými lúkami zo Žiliny. Odtiaľ ide na lúku majetku Rudina, potom sa obracia na východ na kraji vrchu Rochovica. Potom odbočuje na juh a cez cestu sa obracia na východ, zostupovaním po ceste medzi krajmi Vranie a Rudina, kde postavili hraničný medzník, odtiaľ prichádza k prameňu Drieňová studnica určenému za hraničný znak. Potom klesaním prichádza k inému prameňu nazývanému Na Vranovine a vstupuje do akejsi hlbokej rieky alebo riečky a zostupuje po samotnej riečke, obracia sa mierne na juh a vracia sa na východ a prichádza k jazeru nazývanému Močidlá, kde zhotovili hraničný medzník medzi Brodnom a Rudinou, obracia sa na sever cez to isté jazero a vstupuje do rieky Kysuca, kde vyznačili hraničný medzník a vystúpením na samotnú rieku Kysuca prichádza k majetku nazývanému Oškerda a vracia sa na západ po riečke Rudinský potok, prichádza na verejnú cestu, ktorá vedie k Novému Mestu a tam navŕšili hraničný medzník, ktorý oddeľuje tože Nové Mesto od majetku Rudina. Potom zabočuje na sever po ceste, prichádza k rieke  nazývanej Neslušanka, odtiaľ sa vracia na západ stúpaním proti ústiu tejže rieky medzi samotné Nové Mesto a Dubie z časti Rudina a vychádza oproti Holému Dielu a odbočuje na juh a tam zhotovili hraničný medzník medzi Neslušou a Rudinou, potom vystupuje na vrchol hory nazývanej Holý vrch, odtiaľ sa obracia na západ a prichádza k druhému vrchu, kde by mala byť na vrchole veľká jedľa, odtiaľ smeruje na juh a klesá do prameňa Rudinský potok, kde nadvihli hraničný medzník oproti Kuchninmu potoku; a vystupuje po samotnej rieke až k jej prameňu. Potom odbočuje na sever a vstupuje do rieky nazývanej Dlžiansky potok a prechádza rieku Kysuca a prichádza k rieke Predmieranka a ide k jej ústiu, odtiaľ sa otáča na východ a ide po vrchole hory až na miesto na vrchu Olešnej prechádzaním cez samotný vrch Milošová, odtiaľ prichádza k ústiu Čierňanky, potom prechádza Hraničné a prichádza k prameňu Bystrice, potom smeruje na Vrchovinu a obracia sa na juh a prechádza k Na Steny, na tej istej svetovej strane prechádza Vadičovský potok a vystupuje k jazeru Bukový Diel v Na Vretene cez vrch hory k riečke Snežnica; a oddeľuje hranice Radole od časti Oškerda; potom sa vracia na západ a smeruje cez samotnú riečku až k rieke Kysuca a klesá po rieke Kysuca na juh a vychádza smerom na východ, kde je hraničný medzník, ktorý oddeľuje Brodno od časti Oškerda. Potom vystupuje k vrchu Vreteno a hranica odbočuje na juh a zostupuje do akéhosi rybníka a ide na kraji akejsi hory Brodnianka až k orným pôdam a tu navŕšili hraničný medzník, ktorý oddeľuje Brodno od Jesenice, potom prichádza na jednu cestu Naholuczow. Odtiaľ ide a prichádza k nanovo vytýčenému hraničnému medzníku, ktorý oddeľuje Brodno od časti Snežnica a neveľmi klesá pod Košutové a tu je hraničný medzník, odtiaľ ide na malej ceste na Zaprievratí a Na Dubku, kde vytýčili hraničný medzník, odtiaľ prechádza na vrch na Zaprievratí a Na Dubku, smeruje na východ a prichádza k hraničnému medzníku a odbočuje na juh a ide na Zabukovinu a tu zhotovili hraničný medzník. A tu sú vymedzené hranice z časti Snežnica a odtiaľ prechádza k hore, klesá na juh a prichádza k oráčinám, kde postavili hraničný medzník, ktorý oddeľuje Zádubnie a je označený lúkami majetku Teplica, ide k vrchu Bystrinie a klesá na juh, kde postavili hraničný medzník, ktorý oddeľuje Zádubnie od časti Teplica, potom pokračuje na vrch Dubeň, odbočením na západ súvisle obieha samotný vrch Dubeň a prichádza k hraničnému medzníku, ktorý oddeľuje Budatín od Teplice a smeruje na juh a klesá po rieke Teplica do rieky Váh okolo spomínaného kamenného mosta, kde hranica začala a kde je ukončená. Práve tak zanechali rozdelenie a ohraničenie hraníc spomínaného majetku Jurajovi z Hatného a tiež Ladislavovi Pánovi a jeho synom Gašparovi a druhému Jurajovi. S prihliadnutím na ich právo trvalého obývania, spravovania a rovnako vlastnenia celkom bez námietky objaviacej sa voči menovaným. Na spomienku tejto veci sme prikázali udeliť naše prítomné výsadné listiny, posilnené silou našej pôvodnej závesnej pečate menovaným Jurajovi, Ladislavovi Pánovi, Gašparovi a druhému Jurajovi a všetkým ich dedičom na večnú záruku. Dané 15-teho dňa po dni reambulácie a vytýčenia hraníc v predoslanom roku Pána 1438 vyššie spomenutom.

Zdroj obrázku: www.varak.hu

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *