Vysoká nad Kysucou 1715

Súpis daňovníkov z roku 1715 bol prvým celouhorským súpisom obyvateľstva. Zaznamenané boli žiaľ len hlavy rodín podliehajúcich zdaneniu. Nešlo teda o kompletný súpis obyvateľov.

Obyvatelia v tejto obci:

Jacobus Rudinecz; Jacobus Rudinecz; Georgius Rudinecz; Georgius Rudinecz; Joannes Szkovranek; Georgius Vichnar; Laurentius Svangcsak; Georgius Szojcsak; Mathias Joannes; Martinus Szkornyak; Joannes Belik; Jacobus Vavricsak; Joannes Vavricsak; Joannes Korhanik; Georgius Gazak; Joannes Puszcsany; Simon Guzony; Adamus Subek; Georgius Szuhány; Jacobus Szuhány; Andreas Puras; Joannes Hazugcsik; Joannes Martinczov; Jacobus Martinczov; Simon Janocsak; Joannes Skarabek; Jacobus Majk; Georgius Majk; Michael Gebalya; Jacobus Gebalya; Paulus Papaj; Joannes Knicsek; Jacobus Roznovicz; Georgius Nekaranyi; Georgius Szablatorik; Joannes Szablatorik; Georgius Golicsek; Albertus Golicsek; Paulus Rudinecz; Paulus Rudinecz; Michael Gondek; Andreas Gondek; Laurentius Ncsicsa; Georgius Kandyera; Georgius Szedlacsek; Joannes Romanják; Adamus Romanjak; Joannes Sztapati; Andreas Csacsanya; Georgius Vazricsek; Joannes Bielko; Joannes Sugyigala; Mathias Mravecz; Georgius Szekerka; Simon Simon Szegerka; Joannes Bitalik; Georgius Masznicza; Joannes Biely; Paulus Janita; Jacobus Stvertka; Blasius Guziczak; Joannes Szitarek; Andreas Brocsko; Michael Skop; Thomas Gajdicsér; Pomihalka; Jacobus Kubalya; Mathias Praszticsak; Joannes Gajdos; Thomas Praszlicsak; Georgius Plaszcsak; Georgius Sipulik; Joannes Dodek; Joannes Dodek ifj.; Albertus Gabora; Mazurka; Joannes Mazur; Georgius Baricsak; Mathias Majék; Jacobus Vilcsak; Michael Vilcsak; Simon Bartkula; Albertus Polyak

 

Zdroj: MOL

Vysoká nad Kysucou 1930

Vysoká nad Kysucou 1930

Sčítanie obyvateľstva 1930 – Vysoká nad Kysucou Celkovo 3874 Čechoslováci 3833 Maďari 0 Nemci 3 Židia 0 Rusíni 1 Ostatné 17 Nesčítané […]

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *