Svrčinovec 1715

Súpis daňovníkov z roku 1715 bol prvým celouhorským súpisom obyvateľstva. Zaznamenané boli žiaľ len hlavy rodín podliehajúcich zdaneniu. Nešlo teda o kompletný súpis obyvateľov.

Obyvatelia v tejto obci:

Jacobus Ruman; Andreas Ruman; Georgius Trupek; Georgius Trupek; Mathias Trupek; Andreas Cziprich; Georgius Cziprich; Georgius Tremboch; Joannes Tremboch; Joannes Daj; Joannes Bartek; Mathias Slakov; Joannes Slakov; Mathias Sztricsek; Jacobus Sztricsek; Simon Kusza; Andreas Kusza; Joannes Sztricsek; Georgius Radich; Joannes Radich; Josephus Radich; Simon Daj; Thomas Daj; Joannes Valach; Simon Valach; Joannes Szlovek; Michael Szlovek; Georgius Kubacska; Georgius Kubacska; Jacobus Pajek; Stephanus Stetyka; Mathias Hojdik; Joannes Misak; Michael Blasek; Paulus Millal; Jacobus Millal; Mathias Millal; Joannes Horony; Joannes Horony; Joannes Goszpodar; Daniel Mihály; Simon Katrak

Zdroj: MOL

Svrčinovec 1910,1930

Svrčinovec 1910,1930

Sčítanie obyvateľstva 1910 – Svrčinovec /Fenyvesszoros/ Obyvateľstvo Vierovyznanie Celkovo 1700 Celkovo 1700 Slováci 1666 Rímskokatolícke 1693 Maďari 16 Gréckokatolícke 0 Nemci 6 […]

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *