Čierne 1715

Súpis daňovníkov z roku 1715 bol prvým celouhorským súpisom obyvateľstva. Zaznamenané boli žiaľ len hlavy rodín podliehajúcich zdaneniu. Nešlo teda o kompletný súpis obyvateľov.

Obyvatelia v tejto obci:

Jacobus Kultan; Joannes Tonasz; Michael Moravecz; Martinus Vojtek; Georgius Polasek; Joannes Maj; Michael Maj; Joannes Szlezak; Mathias Szleszak; Georgius Szleszak; Georgius Josztyok; Andreas Josztyok; Andreas Josztyok; Binczicska; Joannes Klimko; Mathias Klimko; Jacobus Goral; Josephus Polyak; Georgius Galatka; Joannes Csmil; Paulus Benko; Joannes Buko; Joannes Inchincsek; Michael Benko; Joannes Benko; Mathias Szieczer; Georgius Breczko; Michael Breczko; Simon Chovanyecz; Roman Chovanyecz; Andreas Kuzma; Georgius Kuzma; Andreas Kuzma; Adamus Sztano; Joannes Grocholy; Paulus Vrana ifj.; Paulus Vrana; Samuel Murasz; Joannesmurasz; Simon Gomoly; Michael Szturek; Michael Sterunecz; Michael Szterunecz; Joannes Osgyanicza; Joannes Polyak

 

Zdroj: MOL

 

Čierne 1910,1930

Čierne 1910,1930

Sčítanie obyvateľstva 1910 – Čierne /Cserne/ Obyvateľstvo Vierovyznanie Celkovo 1797 Celkovo 1797 Slováci 1773 Rímskokatolícke 1789 Maďari 4 Gréckokatolícke 0 Nemci 9 […]

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *