Krásno nad Kysucou 1715

Súpis daňovníkov z roku 1715 bol prvým celouhorským súpisom obyvateľstva. Zaznamenané boli žiaľ len hlavy rodín podliehajúcich zdaneniu. Nešlo teda o kompletný súpis obyvateľov.

Obyvatelia v tejto obci:

Jacobus Komar; Joannes Konyár; Mathias Komar; Jacobus Komár; Stephanus Korman; Mathias Koczifaj; Paulus Koczifaj; Martinus Kaszaj; Joannes Kaszaj; Joannes Jacubecz; Georgius Jacubecz; Joannes Jacubecz; Martinus Jacubecz; Georgius Rafaj; Pavel Michalecz; Martinus Martis; Stephanus Czigany; Martinus Czigány; Joannes Michalecz; Andreas Tverdi; Jacobus Tverdi; Paulus Tverdi; Michael Tverdi; Georgius Zapka; Paulus Stechel; Michael Qvicsely; Paulus Tretyalo; Georgius Gajdos; Jacobus Planka; Joannes Planka; Michael Zanek; Jacobus Mital; Martinus Kapitány; Georgius Mitas; Andreas Mitas; Georgius Zatek; Georgius Zatek id.; Martinus Buros; Jacobus Csubalya; Andreas Gajdos; Andreas Kotira; Joannes Koczifaj; Joannes Faszka; Joannes Korman; Joannes Zaviczly; Joannes Czevjda; Martinus Lemus; Joannes Kusluba; Joannes Kusluba id.; Martinus Fabek; Martinus Paulik; Stephanus Faber; Mathias Zajacz; Andreas Zajacz; Michael Sztanczo; Michael Sztanczo; Martinus Kulik; Martinus Sustek; Georgius Mahet; Joannes Kovacs; Paulus Szmicsek; Andreas Posték; Nicolaus Qvicsela; Adamus Hurka; Andreas Szmicsek; Georgius Blasko; Mathias Kopasz; Mathias Szikora; Michael Lasztovicza; Georgius Kralik; Michael Kovacs; Joannes Belak; Jacobus Maczura; Martinus Morics; Michael Pasztorek; Georgius Balus; Michael Bojas; Karacskova; Stephanus Balus; Stephanus Milo; Stephanus Milo; Adamus Stuchly; Michael Baranecz; Nicolaus Micsan; Andreas Baranecz; Mathias Vanyo; Stephanus Vanyo; Georgius Vanyo; Joannes Kodaj; Joannes Droszd; Georgius Andreas; Joannes Kucserak; Jacobus Veletek; Georgius Veletek; Jacobus Veletek; Martinus Gavlasz; Joannes Sustek; Georgius Grapha; Joannes Kiteln

 

Zdroj: MOL

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *