Olešná 1715

Súpis daňovníkov z roku 1715 bol prvým celouhorským súpisom obyvateľstva. Zaznamenané boli žiaľ len hlavy rodín podliehajúcich zdaneniu. Nešlo teda o kompletný súpis obyvateľov.

Obyvatelia v tejto obci:

Georgius Rovnjan; Andreas Rovnian; Joannes Rovnian; Jacobus Rovnjan; Georgius Bazger; Georgius Szucsan; Simon Burda; Georgius Maszlo; Mathias Maszlo; Jacobus Ocsko; Mathias Tarcsala; Georgius Simenkov; Nicolaus Barncsak; Georgius Gyurkas; Mathias Kolek; Josephus Polyak; Georgius Kolek; Andreas Parikazik; Andreas Parikazik; Josephus Rozmanik; Georgius Bluhucsak; Paulus Mazgako; Joannes Bukov; Joannes Mirjak; Joannes Rarusz; Paulus Krkovcsak; Georgius Sulcsik; Simon Baronik; Andreas Blahuscsak; Albertus Viroba; Mathias Mursulek; Georgius Seurik; Michael Dejcsuk; Andreas Semrak, Kovaly; Joannes Gruska; Joannes Gajdos; Jacobus Kudlacs; Georgius Zerjab; Georgius Lovaszi

 

Zdroj: MOL

Olešná – 1910,1930

Olešná – 1910,1930

1910 – Olešná /Berekfalu/ Obyvateľstvo Vierovyznanie Celkovo 1927 Celkovo 1927 Slováci 1921 Rímskokatolícke 1926 Maďari 4 Gréckokatolícke 0 Nemci 1 Reformované 0 […]

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *