Dolný Vadičov 1715

Súpis daňovníkov z roku 1715 bol prvým celouhorským súpisom obyvateľstva. Zaznamenané boli žiaľ len hlavy rodín podliehajúcich zdaneniu. Nešlo teda o kompletný súpis obyvateľov.

Obyvatelia v tejto obci:

Joannes Bugany; Georgius Bugany; Nicolaus Bugany; Jarimir Kota; Joannes Jurkov; Georgius Kovacs; Martinus Nemahoczy; Georgius Nemahoczy; Joannes Janocsik; Georgius Janocsik; Joannes Vrak; Georgius Rusznak; Mathias Matusek; Joannes Matusek; Joannes Kovacs; Georgius Beres; Mathias Gajdos; Stephanus Gier; Thomas Laczko

Zdroj: MOL

Dolný Vadičov 1910, 1930

Dolný Vadičov 1910, 1930

Sčítanie obyvateľstva 1910 – Dolný Vadičov /Alsóvadas/ Obyvateľstvo Vierovyznanie Celkovo 345 Celkovo 345 Slováci 342 Rímskokatolícke 342 Maďari 0 Gréckokatolícke 0 Nemci […]

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *