Stará Bystrica 1715

Súpis daňovníkov z roku 1715 bol prvým celouhorským súpisom obyvateľstva. Zaznamenané boli žiaľ len hlavy rodín podliehajúcich zdaneniu. Nešlo teda o kompletný súpis obyvateľov.

Obyvatelia v tejto obci:

Martinus Kovacs; Joannes Csész; Mathias Czész; Joannes Czész ifj.; Georgius Czész; Mathias Operly; Simon Budos; Georgius Janosek; Jacobus Janosek; Andreas Kralik; Georgius Csavajda; Georgius Csavajda ifj.; Jacobus Matyejcsik; Michael Hicsak; Paulus Fazekas; Stephanus Halyova; Jacobus Klimek; Valentinus Fazekas; Lucas Takacs; Gasparus Kramer; Andreas Gresko; Joannes Pretak; Adamus Klesty; Hajnik Kuba; Joannes Polyacsek; Jacobus Plecsak; Paulus Murak; Paulus Svecz; Nicolaus Svecz; Ladislaus Svecz; Joannes Svecz; Bartholomeus Svecz; Jacobus Kundera; Georgius Kundera; Joannes Prupis; Georgius Dudek; Joannes Zubaj; Mathias Kralek; Stephanus Oklamacs; Mathias Stari Polyak; Stephanus Polyak; Stephanus Vojtek; Andreas Uhrin; Georgius Brizgala; Joannes Kicsera; Georgius Sztwpacs; Jacobus Kicsera; Simon Buczos; Jacobus Midlek; Josephus Halaszsza; Joannes Oszlató; Jacobus Maczen; Jacobus Kovacs; Joannes Terhovan; Joannes Csernj; Dorothea Terhovan; Joannes Rusznak; Andreas Rusznak; Andreas Rusznak; Paulus Repka; Andreas Rusznak; Martinus Kleszty; Matyej Kleszty; Michael Kleszty; Martinus Szlezak; Mathias Szlezak; Joannes Szlezak; Mathias Kandera; Joannes Kandera; Joannes Kralik; Nicolaus Kralik; Michael Kralik; Mathias Kameniczky; Georgius Kameniczky; Jacobus Kameniczky; Joannes Bartek; Adamus Bartek; Paulus Duboviczkj; Valentinus Borik; Polyak Klimek; Joannes Brizgala; Martinus Brizgala; Martinus Brizgala; Georgius Kicsera; Jacobus Kotris; Joannes Midlek; Andreas Holasza; Georgius Holasza; Martinus Rusznak; Mathias Rusznak; Joannes Rusznak; Andreas Sztwpacs alias Kovacs; Laurentius Bartko; Stephanus Bartko; Joannes Bartko

Stará Bystrica 1910, 1930

Stará Bystrica 1910, 1930

Sčítanie obyvateľstva 1910 – Stará Bystrica /Óbesztercze/ Obyvateľstvo Vierovyznanie Celkovo 2656 Celkovo 2656 Slováci 2504 Rímskokatolícke 2524 Maďari 71 Gréckokatolícke 2 Nemci […]

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *