Zákopčie 1715

Súpis daňovníkov z roku 1715 bol prvým celouhorským súpisom obyvateľstva. Zaznamenané boli žiaľ len hlavy rodín podliehajúcich zdaneniu. Nešlo teda o kompletný súpis obyvateľov.

Obyvatelia v tejto obci:

Martinus Jakubek; Joannes Jacubik; Andreas Kohut; Martinus Hriczko; Joannes Hiczko; Joannes Hriczko; Stephanus Hrivo; Joannes Vajvoda; Andreas Ros; Martinus Krapnyo; Michael Hreskony; Georgius Krapnyo; Georgius Koritar; Martinus Kucsak; Joannes Holya; Joannes Hervany; Martinus Grics; Mathias Sztavinoh; Martinus Sihelnik; Joannes Harvanik; Andreas Gancsar; Martinus Sztavmoha; Stephanus Dunko; Michael Dunko; Georgius Dunko; Andreas Dunko; Joannes Dunko; Georgius Dunko id.; Paulus Sehelnik; Joannes Keviczkj; Andreas Keviczkj; Andreas Keviczkj; Adamus Keviczky; Joannes Benko; Georgius Matyak; Martinus Benko; Nicolaus Zban; Georgius Zban; Andreas Zban; Andreas Kluka; Georgius Kluka; Georgius Kuka; Albertus Hanisak; Georgius Burnusak; Vim. Gaborj; Georgius Gaborj; Jacobus Zban; Joannes Skaridlo; Csun Skarlo; Georgius Juris; Michael Zban; Sebastianus Polyak; Georgius Matto; Georgius Balalya; Martinus Balalya; Georgius Mazar; Joannes Balaly; Roman Zeraly; Georgius Vrabély; Joannes Zeraly; Joannes Zcsaly; Andreas Repcsik; Stanislaus Repcsik; Mathias Repcsik

 

Zdroj: MOL

Zákopčie 1910,1930

Zákopčie 1910,1930

Sčítanie obyvateľstva 1910 – Zákopčie /Dombelve/ Obyvateľstvo Vierovyznanie Celkovo 2774 Celkovo 2774 Slováci 2761 Rímskokatolícke 2758 Maďari 8 Gréckokatolícke 0 Nemci 4 […]

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *