Kysucké Nové Mesto 1715

 

Súpis daňovníkov z roku 1715 bol prvým celouhorským súpisom obyvateľstva. Zaznamenané boli žiaľ len hlavy rodín podliehajúcich zdaneniu. Nešlo teda o kompletný súpis obyvateľov.

Obyvatelia v tomto meste:

 

Kysucké Nové Mesto

Georgius Michalyecz; Andreas Snechniczkj; Joannes Snechniczkj; Martinus Letko; Nicolaus Laczko; Adamus Juranya; Nicolaus Kavacsik; Joannes Kavacsik; Elias Pakarik; Martinus Sidek; Michael Kohul; Joannes Simonides; Martinus Kafun; Joannes Sterba; Joannes Pekarik; Joannes Kafun; Andreas Majtun; Georgius Cserko; Joannes Vajdicsovics; Joannes Harvanek; Joannes Hranka; Andreas Bielek; Joannes Bielek; Adamus Prebsennyi; Nicolaus Bielek; Joannes Behun; Joannes Behun id.; Nicolaus Kunarek; Michael Julian; Joannes Bugany; Martinus Kalina; Thomas Klaczanszkj; Joannes Lukacs; Andreas Lukacs; Michael Vavrinecz; Andreas Pekurnyi; Joannes Bartos; Joannes Remenar; Nicolaus Hirnka; Joannes Szekera; Michael Szekera; Joannes Szekera; Andreas Michalecz; Joannes Michalecz; Michael Kopecz; Adamus Hatina; Mathias Czapko; Paulus Sztocsek; Adamus Belak; Joannes Prebseny; Michael Nideczkj; Nicolaus Litisany; Nicolaus Juroska; Andreas Taranek; Martinus Lehoczkj; Andreas Markoty; Michael Seraphin; Stephanus Jurunyo; Joannes Galvanyek; Zacharias Galvanek; Adamus Fuszek; Georgius Tuzek; Joannes Michaloczy; Joannes Czelko; Nicolaus Czelko; Nicolaus Kutacs; Michael Szeszicsan; Nicolaus Juranya; Joannes Mihaloczy; Vazina; Martinus Tomasecz; Andreas Sigismundi; Georgius Maszarik; Nicolaus Sterba; Georgius Velkus; Michael Kacsirik; Stephanus Sterba; Joannes Maszarik; Joannes Szacsek; Joannes Sandor; Stephanus Cselko; Martinus Mojsan; Nicolaus Sidor; Sacubus; Adamus Simonides; Martinus Papecz; Joannes Kalicza; Joannesvajda; Andreas Babulak; Probics Georgius Laczno; Michael Vangel; Adamus Vangul; Nicolaus Klapka; Joannes Luvsko; Martinus Basko; Georgius Imrich; Gasparus Dubrovnj; Stephanus Chelko; Joannes Hernka; Georgius Pindul; Michael Kalena; Nicolaus Probicz; Alexender Szlukka; Michael Gorjovics; Szlukka; Martinus Prasnj; Andreas Kalina; Joannes Prasnj; Joannes Iuroska; Andreas Szlukka; Nicolaus Truhly; Martinus Truhly; Martinus Andris; Valentinus Nevadony; Daniel Hudy; Joannes Krivj; Joannes Kalina; Gregorius Plohan; Georgius Sztolar; Georgius Sidek; Joannes Majtan; Csuntalka; Andreas Janicza; Andreas Vendimszkj; Michael Buganj; Andreas Dodor; Martinus Bugany; Joannes Jurovics; Michael Srunda; Martinus Plohan; Andreas Galvanek; Andreas Papkos; Andreas Milota; Stephanus Papkos; Georgius Sevcsik; Nicolaus Kampis; Joannes Kampis; Martinus Majer; Joannes Kampis; Nicolaus Majer; Adamus Hazulka; Andreas Michalcsek; Joannes Micholoczy; Andreas Kolarik; Joannes Maczajek; Joannes Spitulnj; Joannes Andrisek; Joannes Juracsek; Georgius Pindul; Mathias Pindul; Andreas Juricsa; Joannes Kanda; Andreas Belanszky; Joannes Belunszky; Joannes Déjunko; Andreas Csismarik; Stephanus Svatek; Andreas Czunko; Michael Mikus; Joannes Uhrik; Stephanus sörfőző; Michael Micsik; Georgius Belacsek; Adamus Juruna; Georgius Frenya; Joannes Zahony; Michael Murcso; Nicolaus Sztraszala; Nicolaus Holenka; Maczicskova; Nicolaus Hily; Georgius Kutko; Joannes Kutko; Joannes Kutko ifj.; Joannes Kubiczka; Mathias Szabak; Martinus Fabricius; Michael Marus; Stephanus Kotula; Joannes Kotula; Joannes Laiznj; Joannes Czasek; Andreas Szukanek; Joannes Spituluj; Joannes Miczy; Martinus Jurjan; Martinus Konecznj; Martinus Sajnoha; Mathias Szurman; Joannes Velkus; Joannes Szkladarj; Joannes Saslo; Georgius Merta; Adamus Tkacs; Baltova; Joannes Pazur; Nicolaus Kubicza; Georgius Kubicza; Martinus Mikko; Joannes Keblovany; Stephanus Brecska; Martinus Markott; Joannes Brecska; Mathias Hrosovszkj; Michael Plohan; Martinus Kufak; Gregorius Hloska; Joannes Kecselka; Jacobus Bilis; Joannes Beleny; Stephanus Kufak; Joannes Papan; Martinus Szulhanek; Nicolaus Putura; Joannes Sidor; Martinus Jasso; Martinus Skocsik; Milokovszka; Nicolaus Zuber; Blasek; Slundor; Joannes Hohos; Joannes Kodajek; Kmeczo; Georgius Rura; Andrisek; Georgius Koma; Michalik; Dezvonik; Nicolaus Majtan; Mathias Kolarik; Georgius Muha; Stephanus Remenar; Letkova; Resbarka; Aelias Ondrus; Georgius Kodaj; Georgius Juroska; Nicolaus Remenar

Oškerda

Mathias Oskerszkj; Joannes Oskerszkj; Martinus Zakopcsak; Stephanus Richtar; Georgius Hriba; Joannes Polyak; Nicolaus Rippel; Joannes Rippel; Joannes Szkalecz; Georgius Csernobradj; Georgius Svecz; Joannes Svecz; Georgius Szovek; Georgius Sztaho; Martinus Panuska; Joannes Mokos; Kukucska

Dubie

Martinus Dubanszkj; Andreas Dubanszkj; Georgius Borak; Joannes Hoczan; Georgius Jakubek; Georgius Jacubek; Martinus Pasztorek; Joannes Pasztorek; Joannes Duban; Joannes Luxa; Joannes Luxa ifj.; Gregorius Valasek

Budatínska Lehota

Martinus Kocsis; Andreas Hutko; Martinus Gyuras; Martinus Soecsek; Joannes Kubov; Martinus Szkarla; Andreas Szkarla; Michael Papan; Michael Skarla; Georgius Vendrinszkj; Mathias Spak; Michael Krahulecz; Joannes Papan

Zdroj: MOL

 

Kysucké Nové Mesto 1910, 1932

Kysucké Nové Mesto 1910, 1932

Sčítanie obyvateľstva 1910 – Kysucké Nové Mesto /Kiszucaújhély/ Obyvateľstvo Vierovyznanie Celkovo 2014 Celkovo 2014 Slováci 1801 Rímskokatolícke 1912 Maďari 119 Gréckokatolícke 2 […]

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *