Snežnica

Prvá písomná zmienka je z roku 1428. Obec /Sneznycz/ vznikla na žilinskom práve. [1] Pôvodne chotár obce patril starohradskému panstvu. Doklady o tom sa žiaľ nedochovali. Nejskôr patrila k panstvu strečnianskemu /od roku 1439/ [2]. Potom / 1511/ znova prešla pod správu panstva starohradského. Konkrétne sa spomína pri deľbe majetku medzi Pongrácovcami z roku 1520. Uvádza sa tu, že obec mala 3 sedliakov. [3] V roku 1598 už v obci stálo 10 domov a mlyn. V roku 1784 34 domov, 35 rodín a 243 obyvateľov. V polovici 19. Storočia mala obec 352 obyvateľov.[4]


[1] BEŇKO, Ján: Osídlenie severného Slovenska. 1. vyd. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1985. 328 s. 83 032 85 s. 28.

[2] BEŇKO, Ján: Osídlenie severného Slovenska. 1. vyd. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1985. 328 s. 83 032 85 s. 28.

[3] BEŇKO, Ján: Osídlenie severného Slovenska. 1. vyd. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1985. 328 s. 83 032 85 s. 30.

[4] ŠŰLE, Peter; ŠŰLE, Peter ml.: Encyklopédia miest a Slovenska. 1. vyd. PS – LINE, spol. s r. o. – Lučenec, 2005. 960 s. ISBN 80-969388-8-6. s. 427.

 

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *