Nesluša

 

Prvá písomná zmienka o obci je z rokou 1367. Je uvedená na listine, ktorá je v správe Maďarského krajinského archívu v Budapešti pod číslom DL 91734. Listina pojednáva o metácii obce na príkaz panovníka Ľudovíta I.. Vykonávateľom tohto aktu bola nitrianska kapitula, ktorá do držby obce voviedla magistra Mikuláša. Chotárne hranice boli vyznačené v súlade s pôvodnými čo jasne znamená, že obec existovala už dlhšiu dobu. [1] Ďalšia písomná zmienka je z roku 1438. Táto bola pôvodne pokladaná za prvú. Jedná sa o metačnú listinu budatínskeho panstva. [2] V tomto panstve obec zostala do konca monarchie. V roku 1598 mala 26 domov a mlyn. V roku 1658 6 valašských usadlostí, štyri sedliacke usadlosti a 5 želiarov. Roku 1720 tu žilo 28 daňovníkov. Roku 1784 už mala 277 domov, 300 rodín a 1720 obyvateľov. [3] Fara zriadená v roku 1788. Kostol bol postavený 1812.

 

Súvisiace odkazy:

 

http://www.neslusa.sk/historiaobce

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Neslu%C5%A1a

 

 

 


[1] BEŇKO, Ján: Osídlenie severného Slovenska. 1. vyd. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1985. 328 s. 83 032 85 s. 24.

[2] BEŇKO, Ján: Osídlenie severného Slovenska. 1. vyd. Košice : Východoslovenské vydavateľstvo, 1985. 328 s. 83 032 85, s. 28.

[3] ŠŰLE, Peter; ŠŰLE, Peter ml.: Encyklopédia miest a Slovenska. 1. vyd. PS – LINE, spol. s r. o. – Lučenec, 2005. 960 s. ISBN 80-969388-8-6. s. 426.

 

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *