Panstvo Teplička od polovice 19. storočia

Všetky majetky bankára Juraja Sinu a jeho dediča Šimona spravovalo ústredné riaditeľstvo vo Viedni. Medzičlánkom medzi týmito úradmi a správami jednotlivých panstiev boli hospodárske inšpektoráty. Šimon Sina roku 1856 určil pre Uhorsko 4. inšpektorov a vymedzil ich územnú pôsobnosť. Podľa tejto úpravy Tepličské panstvo podliehalo inšpektorátu v Dubnici. Ďalším medzičlánkom sa stalo riaditeľstvo pre správu sinovských majetkov v Uhorsku a v Chorvátsku, založené v roku 1861, ktoré malo svoje sídlo v Gödölö. Tento úrad sa však pravdepodobne neosvedčil, pretože za niekoľko rokov zanikol. Ústredné riaditeľstvo udržiavalo s jednotlivými panstvami priamy písomný styk. Inšpektori hospodárenie kontrolovali osobne. Dispozície a pripomienky vyhotovené k jednotlivým správam vydávali potom Juraj a Šimon Sina osobne.

Tepličské panstvo hospodárilo vo vlastnej réžii a jeho majitelia sa ho snažili urobiť čo najrentabilnejším majetkom. Na jeho území sa nachádzali dva majere a to: Skríželné pri Tepličke a Brizgalovský dvor v Starej Bystrici. Celková výmera pôdy panstva sa postupne zmenšovala. V roku 1880 sa panstvo zmenilo na veľkostatok. Najväčšiu časť výnosov tvorili až do roku 1910 príjmy z lesného hospodárstva. V roku 1874 zo Starobytrického španátu vznikol lesný úrad, pretože takmer všetky lesy sa nachádzali v chotári Starej a Novej Bystrice a lesné hospodárenie sa v tejto dobe zintenzívnilo.

V roku 1876 Iphigenia dHarcourt ako dedičstvo prevzala časť sinovských majetkov a zriadila pre ich správu riaditeľstvo vo Velehrade, neskôr sa presunulo do Bačkau a nakoniec skončilo vo Viedni, kde bolo až do roku 1910. Revízna kancelária mala v rokoch 1882-1898 svoje sídlo v Prahe, potom v Ozorovciach a od roku 1908 tiež vo Viedni. Treba ešte poznamenať, že po smrti Šimona Sinu /1876/ mala jeho vdova právo na doživotné užívanie časti majetku každej dcéry. Správu týchto tzv. substitučných majetkov v roku 1877-1883 viedla osobitná administratívna rada /Administrations Rath der Substitutions Gutter/, ktorá sídlila v Erusi. Posledným úradom, o ktorom sa je potrebné zmieniť, je lesný inšpektorát v Brounove, zriadený v roku 1886 s kontrolnou pôsobnosťou i na lesnú správu v Starej Bystrici. Ten sa však v roku 1894 presťahoval do Dubnice a tam zakrátko splynul s hospodárskym inšpektorátom. Iphigenia dHarcourt cestou banky Domain und Terrain Bank v roku 1910 predala Tepličský veľkostatok firme Vaterländische Forst Industrie, A. G. .[1]


[1] PALKOVIČ, Stanislav: Panstvo Teplička (1662) 1752 – 1912. Inventár. 1962, s. 2– 5.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *