II. vojenské mapovanie 1806 – 1869

Problematika zobrazenia Kysúc na starších mapách bola donedávna málo medializovanou témou. Pritom nie je veľmi ťažké sa k týmto informáciám dostať i prostredníctvom internetu. V celku podrobné mapovanie Uhorska bolo uskutočnené v 3 etapách hlavne z vojenských dôvodov /preto označenie „vojenské“/:

1. vojenské mapovanie – Jozefínske /1763 – 1785/

2. vojenské mapovanie – Františkovo /1806 – 1869/

3. vojenské mapovanie /1872 – 1883/

 

Na webstránke www.arcanum.hu si pod položkou 2. katonai felmérés Google térképen môžte zobraziť kompletnú mapu Uhorska z II. vojenského mapovania. Veľmi prehľadne a jednoducho si tu môžete zobraziť Vašu obec či inú časť dobového Uhorska. Stránka je síce v maďarčine, ale nejde o žiaden vyťažujúci text /navigácia/. TIP: V prípade potreby môžte použiť prekladač GOOGLE.

Priamy link: http://archivportal.arcanum.hu/maps/html/katfelm2b_google.html

Samotné II. vojenské mapovanie z pohľadu doby nesplnilo svoj účel. Podnetom boli Napoleónske vojny a mapy sa spracovávali až do šesťdesiatych rokov 19. storočia. Bolo teda značne zdĺhavé, pričom mapy sa stávali zastaralými. To sa naplno prejavilo vo vojne Rakúska s Pruskom /1866/.

Odporúčaná literatúra:

HAJOVEC a kol.: Kartografie. Geodetický a kartografický podnik v Praze : Praha. 1987

NOVÁK, V.; MURDYCH, Z.: Kartografie a topografie. SPN : Praha, 1988

III. vojenské mapovanie 1872 – 1883

III. vojenské mapovanie vzniklo ako dôsledok prehratej vojny proti Prusku. Pokúsilo sa pre armádu vytvoriť presnejšie a kvalitnejšie mapy. Prebiehalo v rokoch […]

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *