Technické stavby

Mlyny

Väčší typ technických stavieb. Na Kysuciach sa stavali v prevažnej väčšine klasické potočné brežné mlyny. Podľa spôsobu prítoku vody na vodné koleso rozoznávame mlyny na spodnú, strednú a vrchnú vodu Krútivý moment vodného kolesa sa prenášal na mlynský mechanizmus pomocou valu a drevených súkolí s palečnými ozubenými kolesami. Napriek povesti chudobného kraja sa ich na tomto území nachádzalo pomerne hojný počet. Základ mlyna tvorila mlynica, v ktorej boli mlecie kamene a osievacie truhlice. Súčasťou mlyna bola obyčajne i obytná časť pre mlynára.[1]

Valchy

Taktiež využívali vodný pohon. Slúžili na ubíjanie, splsťovanie vlnenej tkaniny na súkno. Dvíhavý pohyb kladív ubíjajúcich súkno zabezpečoval val vodného kolesa s drevenými vačkami, ktoré dvíhali ramená kladív.[2]

Píly

Na tomto území väčšinou vodné píly, boli dôležitým prostriedkom pri spracovaní dreva. Budovali sa väčšinou zároveň so stavbou vodného mlyna, aby sa lepšie využila energia, ktorú prinášal spád vody. Mechanizmus prvých vodných píl tvorí dlhý okrúhly drevený hriadeľ. Na druhom konci bolo ozubené prevodové koleso, ktoré pomocou prevodového mechanizmu dostávalo do pohybu dve rovnobežné ramená s upevnenou pílou.[3] Neskôr sa začali využívať aj parné píly.

Kováčske vyhne

Zväčša z kameňa murované alebo zrubové stavby so sedlovou strechou, s hlinenou dlážkou, z kameňa murovanou vatrou a komínom.

Záboje

Boli to lisovne oleja z ľanových, konopných a slnečnicových semien. Lis na olej býval mohutnej drevenej konštrukcie z dvoch tlačných klád a z dvoch pilierov, v ktorých boli tlačné klady uložené. Tlačnou silou lisu bola váha lisovacej klady, ktorej tlak sa zvyšoval vbýjaním klinov medzi ňu a nosnú konštrukciu, alebo silu tlaku dvoch klád stláčaných otáčajúcim sa vretenom so závitkom.[4]

Ďalšie technické stavby na území Kysúc

Boli to rôzne dielne dedinských remeselníkov, záboje, valchy, žarnovy, veterné mlyny /Makov/, žarnovy atď.


[1] Benča, Slavkovský: Pamiatky pre budúcnosť. Ľudové staviteľstvo na Slovensku a jeho ochrana, Bratislava, 1993.

[2] Benča, Slavkovský: Pamiatky pre budúcnosť. Ľudové staviteľstvo na Slovensku a jeho ochrana, Bratislava, 1993.

[3] Podmanický, Ján; Dubovický, Oskár: Stará Bystrica a okolie, Bratislava, 1998

[4] Benča, Slavkovský: Pamiatky pre budúcnosť. Ľudové staviteľstvo na Slovensku a jeho ochrana, Bratislava, 1993.

Zanechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *